dimarts, 10 de gener de 2012

Ja tenim a sobre BCNegra 2012

En primer lloc: el cartell i dintre d´uns dies el programa. Més taules, més autorsssssssssss i més de tot.
Font: Jordi Canal