divendres, 28 de novembre de 2008

Fatum/Jon Arretxe


Lisboako bazter ilunenak garbitzen ari da norbait: kalean dabiltzan prostituta zaharrak, jonkiak, eskale eta arloteak hilik agertzen hasi dira; horietako bat zen Mariza, eta hiltzailearen bila ekingo dio haren adiskide Mario Barbosak.
Polizia ohi eta fado-kantaria, cachaça-edale eta bihozbera, Mario Barbosa da istorio honetako pertsonaia berezi eta ahaztezinetako bat. Bestea, berriz, Lisboako hiria bera, bertako aldapa eta tranbiak, kale estu eta begiratokiak, maitemintzeko nahiz hiltzeko aproposak izan litezkeen txoko ezkutuak.

...

Algú camina netejant els racons foscs de Lisboa: han començat a aparèixer morts: velles prostitutes, ionkis, captaires i altres habitants de la nit. Mariza era una d'elles i el seu amic Mario Barbosa surt a la recerca de l'assassí. Antic policia i cantant de fados, bevedor de cachaça i un tipus compassiu, Mario Barbosa és inoblidable i un dels principals personatges d'aquesta història. L'altre, en canvi, és la ciutat de Lisboa, amb les seves costes, els seus tramvies, els seus estrets carrers i miradors, i aquests racons amagats tan adequats per a enamorar-se o morir.


Fatum
Jon Arretxe
Elkar 2008

Lloseta Negra 2008, 28 i 29 de Novembre

II Festival de Novel·la Negra en Català

Per què un festival dedicat al gènere negre?

- Perquè hi ha una gran quantitat de lectors aficionats al gènere i un ressorgiment del mateix, perquè s’ha de reivindicar la dignitat de les literatures mal anomenades de gènere i perquè és necessari reflexionar i analitzar la situació d’aquest fenomen en la nostra llengua, i a la vegada incitar i canalitzar els interessos dels lectors amb una mirada àmplia. L’objectiu és aconseguir cada vegada més lectors, i a més a més perquè serà el primer festival en català d’aquest tipus que se farà a Mallorca.

En què consistirà?

- El festival intentarà combinar els actes per al gran públic, la reflexió i l’esbarjo, així com el reconeixement a una personalitat destacada en l’àmbit de la creació novel·lística de gènere negre. En aquesta segona edició l’homenatge és per a n’Antoni Serra.


Programa del festival Lloseta Negra 2008


Divendres dia 28 de novembre:19.00 hores. JAUME FUSTER, DEU ANYS EN EL RECORD. A càrrec d’Àlex Martin i Sebastià Bennassar.


20.30 hores. HOMENATGE A ANTONI SERRA.


Dissabte dia 29 de novembre:


10.00. Passejada per la Palma de Novel·la negra. A càrrec de Joana Cortils i Sebastià Bennassar.


12.30. A Can Alcover, trobada entre autors, llibreters, editors i lectors.

17.00. Al Teatre de Lloseta: DE L’ILLA DE LA MEDITERRÀNIA A L’ILLA PIRINENCA (fer novel·la negra a Mallorca i a Andorra). Miquel Vicens Escandell i Albert Villaró. Modera Sebastià Bennasar.

19.00. VENDRE NOVEL·LA NEGRA AVUI EN DIA. Amb Javier Aparicio, Marina Penalva i Ramona Pérez. Modera Sebastià Bennassar.

20.30. REALITAT-FICCIÓ, NOVEL·LA I DOCUMENTAL. Projecció del documental “La Vampira del carrer Ponent” i presentació del llibre “La mala dona”, de MARC PASTOR. Condueix Sebastià Bennassar.


Lloseta Negra és una producció de Ballaruga Serveis Culturals per a l’Ajuntament de Lloseta.
Dirigeix el festival, Sebastià Bennassar.


http://novelanegracatalana.blogspot.com/

dijous, 27 de novembre de 2008

II Edició Premi Crims de Tinta


El DOGC va publicar divendres les bases del concurs

S’obre el termini per presentar els originals a la segona edició del Premi Crims de Tinta de novel·la negra, d’intriga i policíaca

· El premi ha estat instituït pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació per commemorar els 25 anys dels Mossos d’Esquadra, la finalització del seu desplegament, per fomentar la creativitat literària en català de temes policials i per apropar la cultura i la policia

· El concurs, amb un premi de 25.000 euros, compta amb la col·laboració de l’editorial La Magrana i es tracta del premi de novel·la negra en català amb la millor dotació econòmica

· Els originals es podran presentar des de demà i fins el 16 de febrer de 2009


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar divendres les bases de la segona edició del premi literari Crims de Tinta, instituït pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per commemorar els 25 anys de la reinstauració dels Mossos d’Esquadra, la finalització del seu desplegament territorial, per fomentar la creativitat literària en català de temes policials i per apropar la cultura i la policia.

El premi Crims de Tinta és el guardó literari en català de novel·la negra més ben dotat i un dels pocs que patrocina una institució pública responsable del serveis de policia.

El premi ha estat creat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, amb la col·laboració de l’editorial La Magrana i el llibreter Paco Camarasa, en l’any en que finalitza el desplegament dels Mossos d’Esquadra a Catalunya i amb la intenció de fomentar la creativitat literària en llengua catalana en aquells gèneres que tracten de temàtiques relacionades amb els àmbits competencials de la conselleria, aprofundir en la integració social dels fets policials i apropar la cultura i la policia.
Atès el seu interès cultural i socialitzador pel que fa a la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, atesa la seva condició de policia ordinària i integral de Catalunya, implantada en tot el seu territori, aquests premis volen reflectir la realitat social i cultural en la qual actua aquest cos de policia.
Els originals que es presentin al concurs, que té una dotació de 25.000 euros, ha de ser en català, originals, inèdits i que no hagin rebut abans cap altre premi i podran presentar-se fins el 16 de febrer del 2009. (Adjuntem les bases completes del concurs)
En la primera edició del premi, al qual van optar més d’una trentena d’originals, va resultar guanyadora la novel·la La Mala Dona, escrita per Marc Pastor i que ha tingut força èxit de lectors i fins i tot es traduirà a l’italià i l’alemany.

La novel·la La Mala Dona, que narra la història d’una assassina en sèrie de principis del segle XX a Barcelona, ha aconseguit en pocs mesos arribar a la segona edició i vendre els drets a dos idiomes.


Bases de la segona edició del Premi Crims de Tinta de Novel·la negra, d’intriga i policíaca

.1 Règim jurídic


El règim jurídic aplicable és el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions..2 Objecte i finalitat


Aquest concurs té com a objecte la concessió d'un premi de 25.000 euros per a la novel·la guanyadora del concurs de novel·la negra d'intriga i policíaca escrita en llengua catalana, original i inèdita..3 Destinataris/àries


El concurs de novel·la s'adreça a escriptors/es de qualsevol nacionalitat, procedència o lloc de residència..4 Dotació econòmica


El premi té una dotació econòmica de 25.000 euros, amb les retencions legals corresponents.
El premi s'atorga en concepte de remuneració a compte per la cessió i explotació dels drets dels primers 5.000 exemplars venuts de l'obra guanyadora..5 Llocs de presentació dels treballs


Les obres, s'han de presentar indicant .Premi Crims de Tinta. i es poden presentar al registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (c. Diputació, 355, 08009 Barcelona); als registres dels serveis territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a: Barcelona (c. Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona), Girona (c. de la Sèquia, 11, 17001 Girona), Lleida (c. Vallcalent, 1, 25006 Lleida), les Terres de l'Ebre (c. Lluís Canalda, 2, 43500 Tortosa), la Catalunya Central (c. Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa) i l'Alt Pirineu i Aran (c. Comtat d'Urgell, 10, 25700 la Seu d'Urgell); i al registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona (c. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona), o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú..6 Documentació que s'ha de presentar


a) Declaració sobre si s'han obtingut altres premis, per la novel·la presentada al concurs.
b) L'obra tindrà una extensió entre 150 i 300 DIN A-4, escrites per una cara, a doble espai amb lletra Times New Roman de cos 12, en format rtf, Windows 97, Windows 2000 o XP. Els originals s'hauran de presentar en tres exemplars degudament enquadernats, afegint-hi a més una còpia de la novel·la en disquet o CD informàtic.
Les obres poden estar firmades per l'autor amb pseudònim.
c) Una plica a part i identificada amb el pseudònim, si s'escau, i el títol de la novel·la, amb les seves dades biogràfiques, número de DNI o passaport, adreça postal, telèfons i adreça electrònica.
d) Una declaració jurada en la qual es manifesti que els drets de la novel·la són lliures a tot el món. Si l'autor/a pretén que l'obra sigui divulgada sota pseudònim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haurà de fer constar expressament a la plica..7 Termini d'admissió d'originals


El termini d'admissió d'originals serà des de l'endemà de la publicació de les bases al DOGC fins al 16 de febrer de 2009, en què finalitzarà l'admissió a les 14 hores..8 Comissió de selecció


El jurat, nomenat per resolució del conseller, estarà integrat a més dels representants del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, per especialistes del gènere seleccionats, i decidirà un premi únic i indivisible.
La composició del jurat es farà pública el mateix dia en què es faci públic el nom del guanyador/a del premi.
La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació d'una obra al premi.
El jurat elevarà la seva proposta, com a màxim el dia 30 de març de 2009, al conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació que formalitzarà la concessió del premi mitjançant una resolució, amb data no superior al 15 d'abril de 2009, data en que es farà públic el veredicte. La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les obres no assoleix el nivell exigit pel jurat.
El jurat valorarà la qualitat literària de l'obra..9 Publicitat


El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació lliurarà el premi el dia de l'acte del Dia de les Esquadres i comptarà amb la presència del guanyador/a.
La Resolució del conseller s'exposarà en el tauler d'anuncis de la seu del Departament, al vestíbul de l'edifici situat al c. Diputació, 353-355, 08009 Barcelona. Atès que el premi és superior a 3.000 euros es publicarà al DOGC..10 Forma de pagament


El pagament del premi es farà en metàl·lic..11 Drets i obligacions dels/de les participants


Els/les participants han de comunicar si obtenen algun premi per l'obra presentada al concurs i renunciar per escrit a participar-hi.
La inscripció de l'obra presentada al premi en el Registre de la propietat intel·lectual i els efectes de la seva no inscripció davant tercers, queda sota l'exclusiva responsabilitat de l'autor/a.
El departament es reserva el dret de negociar amb els autors participants no premiats la possible publicació de les seves obres, en un termini de seixanta dies a partir de l'anunci públic del jurat.
No es procedirà a la devolució dels originals presentats a concurs no premiats i, transcorreguts seixanta dies, seran destruïts, quedant els organitzadors exempts de qualsevol responsabilitat sobre els originals esmentats.
El fet d'optar al premi implica l'acceptació d'aquestes bases i del veredicte del jurat per part dels autors participants. Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat quan estigui constituït..12 Revocació


El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació pot revocar, amb audiència prèvia del/de la guanyador/a la concessió del premi per l'incompliment d'aquestes bases i de les condicions que s'estableixen.
En els supòsits de revocació o renúncia al premi, aquest es podrà donar, dins l'ordre establert, a la segona obra millor valorada pel jurat.
En el cas de renúncia o revocació, es resoldrà, atenent a la normativa vigent i a les circumstàncies concurrents, si correspon o no la devolució total de la quantitat satisfeta.Per a més informació, podeu contactar amb el gabinet de comunicació del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació:

93 551 21 48/ 93 551 22 69

dimecres, 26 de novembre de 2008

Passejades per Venècia/ Toni Sepeda


"Passejades per Venècia permet al lector moure’s per la ciutat en companyia d’un venecià, el comissari Brunetti, que amb els anys ha esdevingut un amic. Amb ell ens aturarem a reflexionar i a observar-ho tot.” Donna Leon Per conèixer la veritable ciutat dels canals no hi ha res millor que deixar-se acompanyar per un venecià autèntic. En els tretze capítols que conformen aquestes Passejades per Venècia, Toni Sepeda ha resseguit minuciosament les passes del mític commissario Brunetti, protagonista de les novel·les de Donna Leon, i ha reconstruït els seus itineraris. Ja sigui des de casa o en el mateix lloc dels fets, el lector pot seguir lliurement les anades i vingudes del commissario pels carrers, les places o els cafès de la ciutat. Els monuments els deixa per als turistes. Com una mena de fil d’Ariadna, Passejades per Venècia és una guia de viatge literària gens convencional. Una delícia per als amants de Venècia, del commissario i per a tots els seguidors de Donna Leon.Passejades per Venècia
Toni Sepeda
Edicions 62, 2008

dimarts, 25 de novembre de 2008

La Mort d´Amalia Sacerdote/ Andrea Camilleri


Michele Caruso, director de la RAI a Palerm, tracta d´impedir que l´auto de processament de Manlio Caputo, fill del líder de l´esquerra siciliana i acusat de l´homicidi de la seva nòvia l´Amalia Sacerdote, filla al seu torn d´un destacat diputat del partit rival, obri l´informatiu regional de la tarda: «Aquesta història és perillosa per a tots, també per a qui ha de donar la notícia.» El cas és que «una pura i simple notícia de successos» a Sicília no és pura ni simple. Aquí, la política, la màfia i la família composen una xarxa tan sòlida que fins i tot la
justícia i el periodisme, els dos escenaris en què transcorre aquesta novel.la magistral, estan al seu servei. Aquí, uns i altres es confabulen no per trobar la verdad sinó per amagar-la.

La mort d´Amalia Sacerdote no és només una novel.la sobre la corrupció política, sinó que també parla de la fidelitat a l´ordre establert, els titelles de la televisió, la farsa dels advocats, els ardits del fiscal, la desaparició de les proves, el misteriós amant d´Amalia i, per descomptat, el preu desorbitat que té negar-se a desviar l´atenció.La Mort d´Amalia Sacerdote
Andrea Camilleri
La Magrana 2008

dilluns, 24 de novembre de 2008

El Xinès/ Henning Mankell


“Un matí glaçat del gener de 2006, un fotògraf fa un descobriment aterridor: dinou persones han estat assassinades al poblet suec de Hesjövallen. La policia sospita que el crim és obra d’un pertorbat; però la jutgessa Birgitta Roslin, que s’interessa en el cas quan s’assabenta que entre les víctimes hi ha la família adoptiva de la seva mare, defensa una altra teoria. Seguint la pista d’una cinta de seda vermella trobada damunt la neu, descobreix un sospitós vingut de fora i una trama inquietant i oculta que sembla que arrenca de Pequín. Birgitta no sap que tot es remunta a una vella història de l’any 1860, quan milers de xinesos van ser conduïts als Estats Units i forçats, gairebé com esclaus, a treballar en la construcció del ferrocarril de la costa oest. Les conseqüències d’aquesta dramàtica odissea, protagonitzada pels germans Wu, San i Gou Si, arriben fins a la poderosa i conflictiva Xina del segle XXI, on les cruentes lluites de poder en el si del Partit Comunista Xinès decideixen el futur del país a les portes dels Jocs Olímpics. Però la persecució de l’assassí que emprèn Birgitta Roslin, en solitari i al marge de la policia, s’interromp quan sent al clatell l’alè fred dels qui la segueixen i volen posar fi a la seva vida.”, aquesta és la sinopsi de la nova novel·la de Henning Mankell.El Xinès
Henning Mankell
Tusquets 2008

divendres, 21 de novembre de 2008

Els Turmentats/ John Connolly


Daniel Clay, prestigiós psiquiatre infantil, va desaparèixer entre rumors insistents d’abusoso sexuals als nens que atenia. Cinc anys després dels fets, quan ja l’han donat per mort, la seva filla Rebecca rep la visita inquietant d’algú que no creu la versió oficial: Frank Merrick, obsessionat per descobrir la veritat sobre la desaparició de la seva pròpia filla. Rebecca contracta el detecti Charlie Parker per protegir-se de Merrick. En el curs de la investigació, obstaculitzada per persones interessades a silenciar els fets, Parker provocarà l’aparició de forces misterioses, uns éssers turmentats que ja no podrà aturar. Girs inesperats en la trama, fenòmens paranormals misteriosos i una dura passejada per les àrees més terribles de l’ànima humana caracteritzen la narració de Connolly, que, amb aquest nou cas del detectiu Parker, continua explotant el seu estil particular, que constitueix ja una autèntica renovació per al gènere policíac.Els Turmentats
John Connolly
Bromera 2008

dijous, 20 de novembre de 2008

Llibres que cremen. Els llibres cremats pel detectiu Carvalho


Dins de la seva extensa producció literària, al començament dels anys setanta MVM inicià una sèrie de novel-les de gènere negre protagonitzades per un detectiu anomenat Pepe Carvalho amb qui l´escriptor mantindria, durant 23 volums publicats al llarg de 30 anys, una ambigua relació d´amor-odi, de facinació i de repulsió. Aquest personatge ha sigut qualificat molt cops com l´álter ego de MVM.

Tot i que no va ser fins a la segona novel-la de la sèrie Carvalho, Tatuaje, on el detectiu començà a cremar la seva biblioteca, aquest fet es convertiria en un acte esperat pels seus lectors incondicionals, i que identifica´ria aquest personatge dins del gènere negre

Per la llar de foc de la casa de Carvalho de Vallvidrea van desfilar tot un seguit de llibres que definien, no tan sols la ideologia o l´estat d´ànim del personatge, sinó que eren un instrument mitjançant al qual MVM, tant passava comptes amb la tradició d´un corrent de pensament i d´obres literàries molt concret, com establia un seguit de pistes per als lectors fidels, dins d´una barreja de crònica social i de creació literària única en aquest gènere.

Convidem als lectors a fer un itinerari literari per part d´aquestes obres cremades per Carvalho, que es poden consultar a les nostres biblioteques, i a confirmar o rebatre les opinions d´aquest personatge únic i el seu creador.


Bona lectura!


Guia elaborada per la Biblioteca Collserola Josep Miracle. Juny 2008

InfoBòbila 36 | Oferta 2x1


BIBLIOTECA LA BÒBILA.


Fons especial de gènere negre i policíac
http://bobila.blogspot.com/OFERTA 2x1
PRÉSTEC DURANT 3 SETMANES
PACK “LLIBRE + ADAPTACIÓ CINEMATOGRÀFICA” = 0 €


La Biblioteca la Bòbila ofereix la OFERTA 2x1 en el seu fons de gènere negre i policíac, amb el préstec de packs d’un llibre més la seva adaptació cinematogràfica durant tres setmanes. Amb aquesta iniciativa es vol fomentar la lectura de gènere negre i asenyalar la gran quantitat de novel·la negra que ha estat portada al cinema.
Els packs s’aniran renovant periòdicament, i entre ells s’hi podran trobar títols com:.Gangs de Nueva York: bandas y bandidos de la Gran Manzana 1800-1925, d'Herbert Asbury + Gangs of New York, de Martin Scorsese
.La fugida, de Jim Thompson + La huida, de Sam Peckinpah
.El sueño eterno, de Raymond Chandler + El sueño eterno, de Howard Hawks
.El Lute, camina o revienta, d'Eleuterio Sanchez + El Lute, camina o revienta, de Vicente Aranda
.Psicosis, de Robert Bloch + Psicosis, d'Alfred Hitchcock
.La mirada del observador, de Marc Behm + Ojos que te acechan, de Stephan Elliott
.Plata quemada, de Ricardo Piglia + Plata quemada, de Marcelo Piñeyro
.L.A. Confidential, de James Ellroy + L.A. Confidential, de Curtis Hanson
.La ventana indiscreta y otros relatos, de Cornell Woolrich + La ventana indiscreta, d'Alfred Hitchcock
.Mystic River, de Dennis Lehane + Mystic River, de Clint Eastwood
.Los nuevos centuriones, de Joseph Wambaugh + Los nuevos centuriones, de Richard Fleischer
.El secuestro de Miss Blandish, de James Hadley Chase + The Grissom Gang, de Robert Aldrich
.Los perros de Riga, de Henning Mankell + Los perros de Riga (serie Inspector Wallander)
.El sastre de Panamá, de John Le Carré + El sastre de Panamá, de John Boorman
.El buen alemán, de Joseph Kanon + El buen alemán, de Steven Soderbergh
.Campo de cebollas, de Joseph Wambaugh + El campo de cebollas, de Harold Becker
.El tercer hombre, de Graham Greene + El tercer hombre, de Carol Reed
.Muerte en el seminario, de P.D. James + Muerte en el seminario (serie P.D. James)
.Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina + Plenilunio, de Imanol Uribe
.Nobleza obliga, de Donna Leon + Nobleza obliga (serie Comisario Brunetti)
.¿Quién mató a Harry?, de vv.aa. + Pero... ¿quién mató a Harry?, d'Alfred Hitchcock
.El falcó maltès, de Dashiell Hammett + El halcón maltés, de John Huston
.A sang freda, de Truman Capote + A sangre fría, de Richard Brooks
.Pacto de sangre, de James M. Cain + Perdición, deBilly Wilder
.Acqua alta, de Donna Leon + Acqua alta (serie Comisario Brunetti)APRENENTATGE D'IDIOMES A INTERNET

Arma't de recursos!: idiomes on-line


http://bobila-idiomes.blogspot.com/Jordi Canal

Biblioteca la Bòbila

Pl. de la Bòbila, 1

08906 L'Hospitalet

Tel. 934 807 438

mailto:canalaj@diba.cat

http://bobila.blogspot.com/

http://www.l-h.cat/biblioteques


Tannöd, el lloc del crim/ Andrea Maria Shenkel


Tannöd, el lloc del crim és una novel·la inquietant. Andrea Maria Schenkel parteix de la investigació d'un cas històric documentat per fer-ne una destil·lació literària magistral. L'autora recrea de manera enigmàtica la vida rural d'un poble de Baviera, un llogarret inhòspit en què sembla que el món hagi reculat darrere la boira, fins al punt de fer-nos sentir el fred i la por dels seus habitants. Schenkel reconstrueix l'escena del crim per boca d'uns personatges atemorits i desconfiats que s'amaguen rere una certa reserva o es defensen amb la més descarnada sinceritat. Tots ells han estat testimonis indirectes de l'assasinat a sang freda d'una família a cops de pic, al mas de Tannöd, i al llarg de tota la investigació tenim la certesa que l'homicida és un d'ells. Sigui qui sigui, anem de casa en casa sabent que un pertorbat que encara es troba entre nosaltres podria tornar a actuar en qualsevol moment . I mentre seguim el rastre de l'homicida anem coneixent amb inquietud totes les ànimes del poble, sense poder determinar la identitat del criminal fins que el puzle, complet, ens dibuixa el cor de l'assassí.Tannöd, el lloc del crim
Andrea Maria Shenkel
Proa 2008

dimecres, 19 de novembre de 2008

Paco Camarasa parla de la novel-la negra i criminal a Mollerussa


Dins de la I Trobada de gènere negre

Paco Camarasa, de la llibreria Negra y Criminal de Barcelona, va obrir “...amb tinta negra”, I Trobada de gènere negre de Mollerussa, que ha tingut lloc aquest divendres, dia 14, i dissabte, dia 15. Camarasa va parlar de la “Història de la novel·la negra i criminal. De Poe a Stieg Larsson”.

La xerrada de Paco Camarara va tenir lloc a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa, organitzadora de la Trobada, on va repassar un tipus de novel·la que acull diferents denominacions i variants i que comença amb els relats d'Edgar Allan Poe, que té un primer i, encara, important personatge en el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, que introdueix la deducció com a mètode per resoldre els cassos. També va explicar que als anys 20 del segle passat apareixen els primers delinqüents com a herois (Lupin, Fu-Mantxú, Fantomas,...). En aquest època apareix l'autora més venuda de la història de la literatura, Agatha Christie, amb l'inspector Poirot i Mrs.Marple com personatges principals, on es manté la deducció però aplicada en un espai reduït. En aquest període la novel·la detectivesca passa ser “novel·la enigma” perquè cada vegada són cassos més complicats.

Per Paco Camarasa les novel·les de gènere negre, un terme que s'inventa a Europa, després de la II Guerra Mundial, aplicada a autors nord-americans, són un clar reflex de la societat on s'ambienten,sobretot en el cas dels autors americans i que, considera, que s'ha extens arreu i fins els nostre dies. Per això explica que a les novel·les americanes (hard boiled) de bona part del XX, els policies, els jutges o polítics no són mai els protagonistes que ja estan corromputs pel crim organitzat. En canvi aquest rol l'agafen detectius o periodistes que poden a arribar a resoldre el cas, que acostuma a anar més enllà del simple assassinat, i que permet descobrir la corrupció que hi ha la societat americana però sense possibilitat de que s'apliqui la justícia per la corrupció que hi ha . En aquest període surt Dashiell Hammet, considerat el pare de la novel·la negra, Raymond Chandler, Horace McCoy, W.R.Burnett o Jame M.Cain.

Tornant a Europa Camarasa va explicar que a l'any 1931 apareix el primer policia com a protagonista, l'inspector Maigret de George Simenon. En aquesta època les novel·les busquen saber els motius que porten a un criminal a delinquir.

Després de la II Guerra Mundial els autors americans, encapçalats per Jim Thompson, David Goodis o Chester Himes, mostren a uns personatges “perdedors”, persones normals “a les que els hi passen coses”, mentre que Europa es va afermant la figura del policia com a protagonista amb P.D. James o Ruth Rendell.

El darrer quart del segle XX ve influenciat per l'aparició de les sèries de televisió i l'aparició dels assassins en sèrie. Va esmentar Jaume Fuster com el primer autor català en crear novel·la d'aquest gènere, l'any 1972, i les diferències actuals entre els autors de l'Europa del nord, dels que va esmentar Stieg Larsson, amb uns casos més complicats que els del sud.

Paco Camarasa es va refermar en la idea de que la novel·la negra fa una crònica realista i crítica de la societat on es realitza, el que fa que vagi canviant de temàtica i formes.

Us recordem que podeu comentar aquesta notícia o qualsevol tema relacionat amb el municipi al Fòrum de Mollerussa.L´Accionista Principal/ Petros Màrkaris


La nova aventura de Kostas Jaritos, aquest policia humà i una mica martiritzat per la vida quotidiana exposa una realitat que no sempre tenim present, el potencial de poder que tenen els sectors econòmic, la borsa, el capital i la capacitat per moure les coses a la seva conveniència. La trama de la història es mou en dos àmbits que, d'entrada semblen ben allunyats l'un de l'altre. El primer, el segrest, a prop de l'illa de Creta, d'un ferri carregat de passatgers, un dels quals és Katerina, la filla de Kostas Jaritos i Adrianí. En un altre pla, els crims de dos joves que es mouen en el món convuls de la publicitat televisiva. I de fons, la vida de cada dia de la societat grega que Màrkaris dibuixa amb la precisió d'un mestre.


L´Accionista Principal
Petros Màrkaris
Pàges Editors 2007

dimarts, 18 de novembre de 2008

No Sabeu Pas/ Andrea Camilleri


Per primera vegada, Camilleri parla obertament de la màfia en aquest diccionari que desvetlla l'alfabet amb què el capo mafiós Provenzano es comunicava amb la seva organització.

«MÀFIA: A cap noteta d’en Provenzano hi ha el més mínim rastre d’aquesta paraula.» Ara fa pocs anys, la detenció del capo mafiós Bernardo Provenzano va representar la fi del poder dels corleonesos al si de l'anomenada «empresa més rendible d'Itàlia». Però lluny del glamur d’una imatge cinematogràfica, la personalitat de l'últim “capo dei capi” correspon més aviat a la d'un eremita, amagat en una masia atrotinada, que es comunica amb els seus subordinats pel mètode més rudimentari possible: notetes de paper plegades i rebregades. Fou precisament la fascinant lectura d'aquests paperets allò que va convèncer Camilleri a escriure, ni que fos per una vegada, sobre un personatge real de la màfia: l'home que durant més d'un quart de segle ha tingut en fora de joc les institucions; l'assassí que al moment de ser detingut va pronunciar una frase evangèlica: «No sabeu pas el que esteu fent». De Negocis a Fugitiu, de Corleonesitat a Família, de Política a Justícia, Andrea Camilleri revela l’univers mafiós a través de les setanta entrades d’aquest «diccionari». El retrat d’un criminal que ha construït el propi mite. Una acta d’acusació sense contemplacions contra tots aquells que encara fan veure que no saben.


No Sabeu Pas
Andrea Camilleri
El Balancí, Edicións 62 2008

Fecinema desè aniversariEl desè Fecinema ha volgut reconèixer la trajectòria dels dos directors de la pel·lícula REC amb els Premis Plàcido d'Honor Catalana Occident.
Els organitzadors del festival han volgut retre homenatge a aquests dos directors per la revolució que han introduït al mercat cinematogràfic de l'Estat donant un gran protagonisme al gènere del terror.
D'altra banda, el jurat del concurs de guions ha decidit declarar desert el premi al millor guió original per a llargmetratge de gènere negre.


El jurat del concurs de guions ha decidit otorgar el premi al millor curt de gènere negre a 'No se retire' de Daniel Chamorro (Madrid). El millor guió de curts se l'ha endut 'E finitta la commedia' de Jean Julien Collette i Olivier Tollet (Bèlgica), el premi a la millor fotografia de curts l'ha guanyat 'Tras los visillos', de Gregorio Muro i Raúl López (País Basc) i els premis ex adequo se'ls emporta 'Flammen & Citronen', d'Ole Christian Madsen (Dinamarca/Alemanya) i 'Arropiero, el vagabundo de la muerte', de Carles Balagué (estat espanyol).


El Fecinema va conclure a les sis de la tarda d'aquest diumenge a la sala gran dels multicinemes Atlàntida, amb l'estrena d'un film de gènere nègre i la projecció del curt guanyador. L'entrega de premis es va realitzar a les vuit del vespre a la sala gran del teatre Kursaal amb un concert, segons l'organització, 'd'una emotivitat especial'.


dilluns, 17 de novembre de 2008

Tots els camins porten a Romania/ Ramón Usall


El detectiu Rafel Rovira sobreviu, des del seu despatx al carrer Cavallers de Lleida, investigant marits infidels i petits estafadors mentre somia en emular les gestes dels grans detectius. L’arribada de la Ioana Lupescu, una dona de fer feines romanesa sense papers, li revelarà la troballa del cadàver d’un jubilat també originari del país dels Carpats. És el cos de Florian Grigore, un immigrant atípic, d’aparença senyorial i de devocions marxistes-leninistes. La descoberta del cadàver brindarà al detectiu Rovira l’oportunitat d’investigar, per fi, un veritable cas d’assassinat. Per resoldre’l, comptarà amb la complicitat del sergent Palau, un mosso d’esquadra a qui l’uneix una relació de profunda amistat. Els camins de la investigació duran el detectiu fins a Bucarest, on s’endinsarà en l’univers de la Romania de Nicolae Ceaucescu, el tirà que governà el país amb mà de ferro fins que fou afusellat una freda nit de Nadal de 1989, en plena revolta pels barris i ciutats del país.
Premi de novel·la curta Manuel Cerqueda i Escaler.

Nit literària Andorrana, 2007, dotat per Andbanc.Tots els camins porten a Romania
Ramón Usall
Pagès Editors 2008

divendres, 14 de novembre de 2008

...amb tinta negra. Primera trobada de gènere negre a MollerussaEls homes que no estimaven les dones/ Stieg Larsson


En Mikael Blomkvist, periodista i fundador de la prestigiosa revista econòmica sueca Millennium, és acusat i condemnat per difamació pels tribunals d’Estocolm. El seu delicte ha estat fer públiques una sèrie de greus acusacions contra un dels empresaris més importants del país. Abans d’entrar a la presó, però, rep una curiosa trucada: en Henrik Vanger, patriarca d’una altra de les sagues escandinaves més poderoses, li demana que investigui la desaparició quaranta anys enrere de la seva neboda Harriet. Amb l’inestimable ajut de Lisbeth Salander, una jove pertorbadora i socialment inadaptada, carregada de tatuatges i pírcings, i amb memòria fotogràfica i unes habilitats com a hacker insuperables, formarà un tàndem perfecte i junts es veuran arrossegats dins una espiral de secrets i mentides que no s’haurien imaginat mai.


Corrupció política, espionatge industrial, intrigues familiars, protagonistes inquietants, amor al límit... tots aquests són només alguns dels ingredients que fan que aquesta apassionant obra hagi estat batejada per mitjans de tot el món com la novel-la negra de la dècada i que més de quatre milions de persones ja hagin devorat les seves pàgines.Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson
Columna 2008

Exposició "Sherlock Holmes. La col·lecció Joan Proubasta, a la Bòbila"


INAGURACIÓ: DILLUNS 3 DE NOVEMBRE DE 2008

DEL 3 AL 28 DE NOVEMBRE

HORARI DE VISITES: Dilluns a Divendres, de 10 a 14 h y 16 a 21 h

Jordi Canal
CC La Bòbila
Plaza La Bòbila 1
08906 Hospitalet
Tel. 934807182

dijous, 13 de novembre de 2008

Tasta´m . De tor Cor d´Andreu Martín


La Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears han posat en marxa una iniciativa de foment de la lectura en català.


Es tracta de "Tasta'm", una campanya que consisteix en la difusió de 150.000 còpies d'un fragment d´un llibre: en parades del metro, el tren i l'autobús, amb el desig d'incitar a la gent a conéixer més sobre l'obra i l'autor a les llibreries i biblioteques públiques.


El primer títol seleccionat ha estat De tot cor, d'Andreu Martín.

De Tot Cor/ Andreu Martín


Tiaguín Moltó havia estat el periodista més malvat de la premsa del cor. Ningú com ell aconseguia ridiculitzar les famoses i posar-los paranys a fi d’obtenir-ne un bon titular, ningú com ell olorava la roba interior bruta de les cantants i els calçotets dels polítics, ningú creava situacions tan divertides davant de les pantalles de televisió. Fins i tot una vegada va ordir un reportatge que destapava els tripijocs econòmics d’una colla de pocavergonyes formada per gent del Govern, de l’oposició i de l’Església. Per això –gens estrany–, algú el va matar. Tots els que el coneixien van sospirar alleujats i molts van pensar que ja era hora… però només un n’era el culpable.
Amb una sèrie de personatges desvergonyits trets de la petita pantalla i que el lector sabrà identificar, Andreu Martín ha trenat en aquesta novel·la, Premi Alfons el Magnànim, una història apassionant en què cada paraula, cada detall, és una peça imprescindible per a conduir-nos cap a un final vibrant i apoteòsic.


De Tot Cor
Andreu Martín
Bromera 2008

dimecres, 12 de novembre de 2008

Sang a les mans Núm. 1 Tardor 2008 Fanzine de gènere negre (PDF)


Akira Kurosawa i El Quartet en Negre

I també…

Literatura que deixa empremta

Danger Dame’s Readers

Bang, bang!: Dones letals al cinema

Club de lectura

Anatomia de la novel·la negrecriminaldimarts, 11 de novembre de 2008

Fanzine L´ H Confidencial 63 Istanbul Negre


BIBLIOTECA LA BÒBILA.

Fons especial de gènere negre i policíac

http://bobila.blogspot.com/


L'H Confidencial # 63

ISTANBUL NEGRE


La ciutat d'Istanbul, punt de trobada de les cultures meditarrànies i porta d'orient, és també una excel·lent escenari d'històries negres i policíaques.


http://bobila.blogspot.com/2008/10/lh-confidencial-63-istanbul-negre.htmlJordi Canal
Biblioteca la Bòbila
Pl. de la Bòbila, 1
08906 L'Hospitalet
Tel. 934 807 438


mailto:canalaj@diba.cat
http://bobila.blogspot.com/
www.l-h.cat/biblioteques


La Mala Dona/ Marc Pastor


A la ciutat de Barcelona, fa un temps que hi van desapareixent nens, fills de prostitutes, que no gosen denunciar els segrestos a la policia. El rumor popular es va fent més i més fort fins que un inspector, Moisès Corvo, un home una mica bevedor, putero i que pensa que de tant en tant s’ha de ser resolutiu i treure el puny o l’arma de foc, segons el cas, comença a interessar-se pel cas.

Les indagacions de Corvo passen per un prostíbul de luxe, el Xalet del Moro; pel Casino de l’Arrabassada, tapadora d’un negoci de corrupció de menors; per tavernes, teatrins, consultes de metges un pèl sonats i cases d’allò més tronades…Les altes instàncies de la policia aparten del cas l’investigador i el seu ajudant, Juan Malsano, tot al·legant que no hi ha tema perquè no hi ha hagut cap denúncia, però Corvo i Malsano no es conformen i continuen fent preguntes inconvenients en una actitud que posa de manifest les mancances de la policia de l’època i la indefensió de bona part del poble davant de la justícia.

Basada en un cas real que va sacsejar la Barcelona dels primers anys del segle xx, tristament protagonitzat per l’anomenada «vampira del carrer Ponent», La mala dona és una novel·la original i sorprenent que confirma el talent literari de Marc Pastor. Agosarada en el seu plantejament i estructura, la novel·la guanyadora del Primer Premi Crims de Tinta apel·la constantment a la sensibilitat i la intel·ligència del lector i conté un punt de vista que no deixarà ningú indiferent.


Marc Pastor (1977)


Nascut a Barcelona, és diplomat en Criminologia i Política Criminal i treballa a la policia científica dels Mossos d’Esquadra. Ha publicat Montecristo (2007), novel·la d’aventures bèl·liques que comparteix món i alguns personatges amb La mala dona.